منو سریع

کلیه موسسات آموزشی دارای گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت
اصلاحیه دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت موسسات آموزشی غیردولتی (مورخ 98/7/7)
به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران
درج گزارش عملکرد دوره های آموزشی 6 ماهه اول سال 1398 در سامانه جامعه آماری ساوانا
فراخوان
اعتبار پژوهشی موضوع ماده 56 قانون مقررات بخشی از مقررات مالی دولت 2 (بند "ز" تبصره 9 بودجه 98)
قابل توجه موسسات خصوصی دارای مجوز
مجاز بودن دستگاههای اجرایی کشور برای عقد قرارداد با موسسات خصوصی
موسسه فرهنگی مطبوعاتی پارس بینا دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار می‌نماید.
پوستر دوره های تخصصی روابط عمومی و پیوست رسانه ای ویژه مدیران ارشد و کارشناسان سازمان‌های دولتی و خصوصی
مدیران تهران آموزش مدیریت در شرایط سخت اقتصادی و فرهنگی می بینند
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران گفت: 10 دوره کاربردی و مسئله محور برای برخورد با مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری برای مدیران و فرمانداران به جهت پاسخگویی، تعریف شده است.
کلیه رؤسای گروه و کارشناسان سازمان
برگزاری آزمون قوانین و مقررات کاربردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده
درج اطلاعات مربوط به برگزاری دوره‌های آموزشی اجرا شده برای دستگاه‌هایی اجرایی در سامانه ساوانا
اولین نشست مسئولین و رابطین آموزشی دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران
ارائه تقویم دوره های آموزشی استان در سال 98 و تبادل اطلاعات و تجزیه و تحلیل بخشنامه‌ها و آخرین دستورالعمل‌های آموزشی
به دستگاه‌های اجرایی استان
نظارت بر فعالیت‌های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

گزارش تصویری

مدیران تهران آموزش مدیریت در شرایط سخت اقتصادی و فرهنگی می بینند

قدردانی از استادان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

آموزش و توانمندی سازی 8500 کارمند تهرانی در سال 97

استان تهران 40 موسسه آموزشی ویژه کارکنان دولت دارد

تایید صلاحیت 13 موسسه آموزشی کارکنان دولت در استان تهران

به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده استان تهران

فراخوان

جلسه توجیهی فرایند انجام طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی

بررسی نمونه های طرح «مالچ زیستی» در پژوهشکده محیط زیست استان تهران

    اسناد توسعه استان