دسترسی سریع


 
  بازدیدکنندگان
امروز : 162
ديروز : 16
ماه : 2042
سال جاری : 2264
كل : 2264
 
  معرفی مدیر

 
 

نام خانوادگی : همائی ابیانه          نام : محمدرضا

سمت : مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تلفن : 22901260             نمابر : 22901261

ایمیل سازمانی : mr.homaei@iran.ir

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تهران

سوابق شغلی  : 

معاون بودجه استان تهران

رئیس گروه فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی استان تهران