دسترسی سریع


 
 
 
 

 
 
 اخبار
 
 اخبار و رویدادها

برگزاری همایش مسئولین آموزشی دستگاههای اجرایی

همایش مسئولین و رابطین آموزشی دستگاههای اجرایی و سازمانهای م ...

قابل توجه موسسات آموزشی فعال در حیطه فن آوری اطلاعات

گرامیداشت روز معلم

آرشیو
 
 
 
فرم اکسل گزارش عملکرد آموزش کارکنان جهت دستگاههای اجرایی استان در سال 1397
نامه گزارش عملکرد آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در سال 96 (ارائه گزارش برای سال 1397)
به کلیه موسسات آموزشی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی کارکنان دولت در استان تهران 

به کلیه موسسات مجاز دارای گواهینامه آموزش کارکنان: ارسال طرح درس دوره های غیرحضوری و الکترونیکی شده
فرم خام گزارش عملکرد یکساله قبل و تقویم ماهانه و عملکرد سه ماهه مؤسسات آموزشی دیماه 1396
بخشنامه جدید: دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت 18 آذرماه1396
به کلیه دستگاههای اجرایی وموسسات آموزشی: بخشنامه امکان و شیوه برگزاری دوره‌های غیرحضوری آموزش کارکنان دولت
به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی مرکز
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران در خصوص اعتبار امور پژوهشی
اطلاعیه مهم: به کلیه مراکز و موسسات دارای گواهینامه فعالیت آموزش کارکنان دولت در استان تهران
برگزاری سومین همایش مسئولین آموزشی دستگاههای اجرایی و سازمانهای مستقر در استان تهران در سال 1396
محل برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت در سال 1396
نامه نظارت به کلیه موسسات بابت نام سازمان و محدوه جغرافیایی فعالیت و ممنوعیت دوره توجیهی بدو خدمت-1237834-3-4-96
ارسال تقویم آموزشی مدیران و کارکنان دولت استان تهران در سال 1396 برای دستگاه های اجرائی-1232260-31-3-96
تقویم آموزشی سال 1396
بخشنامه نظارت بر عملکرد 95 و سه ماهه 96 و تقوم آموزشی موسسات اعتبارسنجی شده استان تهران
اطلاعیه جذب اساتید خبره در دوره آموزش اقتصاد مقاومتی
 
 
 
مشخصات دوره آموزشی "فرم د" - فایل word  (تیرماه 97)
فرم مشخصات متقاضیان تدریس در مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (تیرماه97)
به کلیه موسسات آموزشی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی کارکنان دولت در استان تهران 

فرم نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه مدیران پایه و میان-حین انتصاب از دستگاههای اجرایی
نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه مدیران پایه و میانی -حین انتصاب از دستگاههای اجرایی استان

دوره آموزشی آشنایی با اصول، فنون، قوانین و مقررات معاملات دولتی 96/11/3
به کلیه دستگاههای اجرایی: برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 
بخشنامه جدید: دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت 18-9-96
فایل word فرمهای بخشنامه جدید دستورالعمل اعتبارسنجی مورخ 18 آذرماه 1396
فرم تعهد منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ... ویرایش مورخ 18دی ماه 1396
بخشنامه امکان و شیوه برگزاری دوره های غیرحضوری آموزش کارکنان دولت
به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر دراستان تهران در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مرکز
فایل ارائه شده در همایش مسئولین آموزشی دستگاههای اجرایی در تاریخ 14-4-96 با عنوان «آشنایی با نظام آموزش کارکنان و مقررات منابع انسانی» توسط استاد علی شیرین 
نامه نظارت به کلیه موسسات بابت نام سازمان و محدوه جغرافیایی فعالیت و ممنوعیت دوره توجیهی بدو خدمت-1237834-3-4-96
ارسال تقویم آموزشی مدیران و کارکنان دولت استان تهران در سال 1396 برای دستگاه های اجرائی-1232260-31-3-96
 
 
 
دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397
عملکرد اقدامات پژوهشی دستگاههای اجرایی استان تهران در سال 1396
دستورالعمل  اجرایی ماده 56 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«2»
طرحهای پیشنهادی تصویب شده سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سال 1396
عناوین فراخوان مجریان جهت انجام طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی پیوست نامه شماره 1724971 مورخ96/12/9
فرم‌های پروپوزال طرحهای پژوهشی- پیوست نامه شماره 1724971 مورخ 96/12/9
فراخوان انتخاب مجریان طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی 
به کلیه دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی استان تهران- فراخوان علمی- پژوهشی
برگزاری جلسه ارزیابی طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران مورخ 96/11/3
نامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان در خصوص بانک اطلاعات یکپارچه تجهیزات و فضای آموزشی
فرم اکسل بانک اطلاعات یکپارچه تجهیزات وفضای آموزشی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران در خصوص اعتبار امور پژوهشی و توسعه فناوری
اعلام رونمایی سامانه پژوهشی مرکز به دستگاههای اجرایی
خبر نشست تخصصی در سازمان اداری و استخدامی
اعتبار پژوهش و فناوری موضوع ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2
 
 
دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397
مشخصات دوره آموزشی "فرم د" - فایل word (تیرماه 7)
فرم مشخصات متقاضیان تدریس در مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری فایل (word) تیرماه97
فرم اکسل گزارش عملکرد آموزش کارکنان جهت دستگاههای اجرایی استان در سال 1397
نامه گزارش عملکرد آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی 
دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای‌سازی برنامه‌های آموزشی   در سال 1396
بخشنامه جدید دستورالعمل اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی مجری کارکنان دولت 18 آذرماه 1396
فایل word فرمهای بخشنامه جدید دستورالعمل اعتبارسنجی 18 آذرماه 1396
فرم تعهد منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات ... ویرایش 18 دی ماه 1396
مجموعه سرفصلها و مشخصات کلی دوره های آموزشی کارمندان نظام آموزش دولت
درسنامه های نظام آموزش کارکنان 

نظام آموزش کارکنان دولت + عناوین دوره های آموزشی
بخشنامه های نظام آموزش کارکنان دولت
دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش کارمندان دولت برای گواهینامه نوع دوم
بخشنامه دوره های آموزش بدو استخدام کارمندان دولت
بخشنامه سامانه و برنامه تربیت آموزش مدیران
بخشنامه های دوره های آموزش کارکنان دولت در فناوری اطلاعات
فایل استعلام حراست اعضای هئیت مدیره موسسات آموزشی
مدارك لازم جهت درخواست مجوز آموزش برای شركت ها و مؤسسات غيردولتي مجري كاركنان دولت
دستورالعمل نحوه نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات موسسات تعیین صلاحیت شده
فرم گواهینامه های صادره برای دوره های آموزشی
دستورالعمل شناسائی و بکارگیری مدرسان در دوره های آموزشی
مجوز برگزاری همایش و سمینار
ثبت تجربيات مديران حرفه ای کشور
ارسال تقویم آموزشی مدیران و کارکنان دولت استان تهران در سال 1396 برای دستگاه های اجرائی-1232260-31-3-96
 
 
 
محمدرضا همائی ابیانه
مدیر مرکز
 
 
 
 برنامه های آموزشی سال 1397
 
 سامانه پژوهشی استان
 
 نظر سنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟