گروه پژوهش و آینده نگری

فراخون اعتبار پژوهشی موضوع ماده 56 قانون مقررات بخشی از مقررات مالی دولت 2 (بند "ز" تبصره 9 بودجه 98)
دستورالعمل (شماره 197998 مورخ 98/4/18)  بند "ز" تبصره 9 بودجه 98
فرم نیازهای پژوهشی پیشنهادی شهریور ماه 1398
محورها و سرفصل های پژوهشی استان در سال 1398 (مصوب صورتجلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان شماره 373624 مورخ 98/7/9) 
درخواست طرح تحقیقاتی (RFP) برای آسیب‌شناسی نظام اداری با رویکرد اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه در استان تهران
فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران 8 بهمن 1397
شیوه‌نامه  اجرایی طرح‌های پژوهشی سال 1397 استان تهران 
کاربرگ ارزیابی طرح‌های پژوهشی 97/11/2 (فرم شماره 3)
فرم خام پروپوزال 97/10/15 فایل word (فرم شماره 2)
اولین مرحله فراخوان طرح بهره‌گیری از نظرات خبرگان در بررسی مسائل مهم کشور در استان تهران  *** دانلود نامه مرکز پژوهش­‌های توسعه و آینده ­نگری سازمان برنامه و بودجه کشور
درخواست دریافت عناوین پژوهشی و توسعه فناوری دستگاه‌های اجرایی استان تهران 
محورها و سرفصل‌های پژوهشی استان در راستای تقویت ارتباط با دانشگاهها
اولین جلسه شورای هماهنگی دانشگاه‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور معاونین محترم پژوهشی دانشگاه‌ها -97/4/25
دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397
عملکرد اقدامات پژوهشی دستگاههای اجرایی استان تهران در سال 1396
دستورالعمل  اجرایی ماده 56 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«2»
طرحهای پیشنهادی تصویب شده سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سال 1396
عناوین فراخوان مجریان جهت انجام طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی پیوست نامه شماره 1724971 مورخ96/12/9
فرم‌های پروپوزال طرحهای پژوهشی- پیوست نامه شماره 1724971 مورخ 96/12/9
فراخوان انتخاب مجریان طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی 
به کلیه دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی استان تهران- فراخوان علمی- پژوهشی
برگزاری جلسه ارزیابی طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران مورخ 96/11/3
نامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان در خصوص بانک اطلاعات یکپارچه تجهیزات و فضای آموزشی
فرم اکسل بانک اطلاعات یکپارچه تجهیزات وفضای آموزشی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران در خصوص اعتبار امور پژوهشی و توسعه فناوری
اعلام رونمایی سامانه پژوهشی مرکز به دستگاههای اجرایی
خبر نشست تخصصی در سازمان اداری و استخدامی
اعتبار پژوهش و فناوری موضوع ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2
نقشه جامع علمی کشور
سیاست های کلی علم و فناوری 
اعتبار پژوهش و فناوری موضوع ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
فایل کلیات طرح پژوهشی