گروه آموزش و توانمندسازی

به کلیه دستگاههای اجرایی استان: ارسال نظرات تخصصی در مورد عناوین آموزش مشاغل عمومی (بخشنامه در بخش قوانین و آیین نامه‌ها قابل دسترسی می‌باشد)
نامه شماره 227142 مورخ 97/5/8 امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
فرم خام ارائه تقویم آموزشی و گزارش عملکرد ماهانه مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت سال 1397
به کلیه موسسات و دستگاهها اجرایی - درخواست ایجادعنوان درسی جدید- مشخصات دوره آموزشی "فرم د" - فایل word  (تیرماه 97)
فرم مشخصات متقاضیان تدریس در مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (تیرماه97)
به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران و دانشگاههای مستقر در استان (دعوت به همکاری تدریس دوره های آموزشی مدیران دولتی)
به کلیه موسسات آموزشی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی کارکنان دولت در استان تهران 

فرم نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه مدیران پایه و میان-حین انتصاب از دستگاههای اجرایی
نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه مدیران پایه و میانی -حین انتصاب از دستگاههای اجرایی استان
به کلیه دستگاهایی اجرایی کشور: ابلاغ اجرای دوره‌های آموزشی "بنیان مدیریت امنیت اطلاعات" برای مدیران حرفه‌ای و "امنیت کاربری فناوری اطلاعات"برای عموم کارکنان
دوره آموزشی آشنایی با اصول، فنون، قوانین و مقررات معاملات دولتی 96/11/3
به کلیه دستگاههای اجرایی: برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 
بخشنامه جدید: دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت 18-9-96
فایل word فرمهای بخشنامه جدید دستورالعمل اعتبارسنجی مورخ 18 آذرماه 1396
فرم تعهد منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ... ویرایش مورخ 18دی ماه 1396
بخشنامه امکان و شیوه برگزاری دوره های غیرحضوری آموزش کارکنان دولت
به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر دراستان تهران در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مرکز
فایل ارائه شده در همایش مسئولین آموزشی دستگاههای اجرایی در تاریخ 14-4-96 با عنوان «آشنایی با نظام آموزش کارکنان و مقررات منابع انسانی» توسط استاد علی شیرین 
نامه نظارت به کلیه موسسات بابت نام سازمان و محدوه جغرافیایی فعالیت و ممنوعیت دوره توجیهی بدو خدمت-1237834-3-4-96
ارسال تقویم آموزشی مدیران و کارکنان دولت استان تهران در سال 1396 برای دستگاه های اجرائی-1232260-31-3-96