منو سریعنخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران
جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی آن لاین برگزار شد
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از برگزاری جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی به صورت آن لاین خبرداد.
زمین در تهران روزی1میلی مترنشست می کند|سازمان مدیریت وارد شد
به دنبال اهمیت حل موضوع فرونشست زمین در تهران، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرحی پژوهشی را بررسی می کند.
صدور مجوز به38 موسسه آموزشی کارکنان دولت در استان تهران
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران گفت: در دی ماه سال جاری، 38 مجوز فعالیت برای موسسات آموزشی کارکنان دولت در استان تهران صادر شده است.
برگزاری 13 دوره آموزشی برای 355 نفر در آذرماه
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در آذر ماه سال جاری، 13 دوره آموزشی برای 355 نفر از کارکنان دولت برگزار کرده است.
اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت برگزار شد
اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.
اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت برگزار شد
اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.
جلسه ویژه برگزاری هفته پژوهش استان تهران
نخستین نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نورآوری استان تهران برگزار شد.
کلیه موسسات آموزشی دارای گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت
اصلاحیه دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت موسسات آموزشی غیردولتی (مورخ 98/7/7)
به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران
درج گزارش عملکرد دوره های آموزشی 6 ماهه اول سال 1398 در سامانه جامعه آماری ساوانا
فراخوان
اعتبار پژوهشی موضوع ماده 56 قانون مقررات بخشی از مقررات مالی دولت 2 (بند "ز" تبصره 9 بودجه 98)
دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری
.
موسسه فرهنگی مطبوعاتی پارس بینا دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار می‌نماید.
پوستر دوره های تخصصی روابط عمومی و پیوست رسانه ای ویژه مدیران ارشد و کارشناسان سازمان‌های دولتی و خصوصی
مدیران تهران آموزش مدیریت در شرایط سخت اقتصادی و فرهنگی می بینند
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران گفت: 10 دوره کاربردی و مسئله محور برای برخورد با مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری برای مدیران و فرمانداران به جهت پاسخگویی، تعریف شده است.
کلیه رؤسای گروه و کارشناسان سازمان
برگزاری آزمون قوانین و مقررات کاربردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده
درج اطلاعات مربوط به برگزاری دوره‌های آموزشی اجرا شده برای دستگاه‌هایی اجرایی در سامانه ساوانا
اولین نشست مسئولین و رابطین آموزشی دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران
ارائه تقویم دوره های آموزشی استان در سال 98 و تبادل اطلاعات و تجزیه و تحلیل بخشنامه‌ها و آخرین دستورالعمل‌های آموزشی
به دستگاه‌های اجرایی استان
نظارت بر فعالیت‌های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی
به کلیه دستگاه های اجرایی استان تهران
الزام مراحل اعتبارسنجی توسط مراکز جهاد دانشگاهی برای دریافت مجوز و برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت
عناوین دوره‌های آموزشی سال 1398
تقویم دوره ‌های آموزشی سال 1398 مدیران و کارکنان دولت کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران در سال 1398
قدردانی از استادان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اهدا لوح سپاس، از زحمات استادان این مرکز تقدیر و تشکر کرد.
آموزش و توانمندی سازی 8500 کارمند تهرانی در سال 97
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سال 97، 8500 نفر کارمند در 292 دوره کلاس های آموزشی، شرکت کردند.
استان تهران 40 موسسه آموزشی ویژه کارکنان دولت دارد
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: تعداد موسسات آموزشی کارکنان دولت ، دارای صلاحیت در استان به 40 موسسه رسیده و تا ماه آینده، 6 موسسه دیگر هم اضافه می شوند.
تایید صلاحیت 13 موسسه آموزشی کارکنان دولت در استان تهران
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به 13 موسسه آموزشی کارکنان دولت گواهینامه فعالیت اعطا کرد.
کلیه مؤسسات دارای مجوز در حیطه فناوری اطلاعات
عدم برگزاری دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات برای کارکنان دولت و رعایت مفاد درج شده در نامه
نشست تخصصی مدیران عامل موسسات آموزشی خصوصی
در راستای واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی و کمک به اشتغال‌زایی پایدار
روز معلم گرامی‌ باد
معلمی شغل نیست هنر است، عشق و ایثار و فداکاریست
به دستگاههای اجرایی استان تهران
ثبت اطلاعات 6 ماهه دوم سال 97 دوره‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت در سامانه اطلاعات آماری (ساوانا) استان تهران
به کلیه موسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی کارکنان دولت
درج کلیه اطلاعات مربوط به برگزاری دوره‌های آموزشی اجرا شده در سه ماهه چهارم سال 1397 در سامانه ساوانا
به کلیه موسسات آموزش کارکنان دولت تایید صلاحیت شده در استان تهران
مشاهده بخشنامه تعیین صلاحیت اساتید دوره های آموزشی و رعایت آن
طرح مسئله و موضوعات پیشنهادی پژوهشی دستگاه های استان تهران
جدول دورههای آموزشی ابان 99
راهنمای ثبت نام وآزمون های الکترونیکی مرکز lمهر 99
فایل محاسبه مدل اجرایی ارزیابی عملکرد آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در سال 1398
سلسله نشست های تخصصی ارائه تجارب مدیران هدف انتقال دانش وتجربه به مدیران دستگاه های اجرایی 12مهر 99
ارائه دوره های تخصصی شایستگی مدیران 24ابان99
توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای 19 مهر99
 نشستهای تخصصی موضوع حکمرانی خوب 2مهر 99
کارگاه علمی تخصصی  قراردادنویسی ملی وبین المللی 29مهر1399
نامه و جدول دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در مهرماه 1399
برگزاری اولین کنفرانس ملی آنلاین آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران مهرماه 99 
دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در مهرماه 1399
کلیه دستگاههای اجرایی: ششمین نشست تخصصی «ارائه تجارب مدیران» شنبه 29 شهریور 1399
بخشنامه به کلیه موسسات آموزشی دارای مجوز در خصوص چگونگی برگزاری دوره های غیرحضوری با توجه به شرایط کرونا
فراخوان پیشنهادات موضوعات پژوهشی مردادماه 99
به کلیه دستگاههای اجرایی نامه دوره های آموزشی کارکنان دولت در شهریورماه 1399
قابل توجه کلیه موسسات آموزشی دارای مجوزدر خصوص صلاحیت عمومی تدریس
دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در شهریورماه 1399
محورها و سرفصلهای پژوهشی سال مرداد 1399
دستورالعمل بند «ز» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کشور 
دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در مردادماه 1399
ثبت گزارش عملکرد سه ماهه اول (بهار 99) در سامانه ساوانا
نامه دوره های آموزشی مرداد ماه 1399
نامه دوره‌های آموزشی یکماهه تیرماه 1399
نامه ارسال جداول نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد نظام آموزشی دستگاه‌های اجرایی استان در سال 1398
جدول یک-  پیوست ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال 1398
جدول دو - پیوست ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال 1398
دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در تیرماه 1399
نامه به کلیه دستگاههای اجرایی تقویم دوره‌های آموزشی سال 1399
عدم دریافت پرونده به صورت فیزیکی از موسسات آموزشی 1399
قابل توجه موسسات آموزشی: فرم‌های اعتبارسنجی برای دریافت گواهینامه فعالیت آموزش کارکنان دولت در سال 1399
نرم افزار adobe connect برای نصب در کامپیوتر اداری جهت وبینار و کلاس مجازی 
راهنمای استفاده از نرم افزار adobe connect ویژه فراگیران 
راهنمای استفاده از نرم افزار adobe connect ویژه اساتید
راهنمای رفع مشکلات احتمالی استفاده از میکروفون و کیبورد در کلاسهای وبیناری در نرم افزار adobe connect

فراخوان دهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات IST 2020 
1- فراخوان عناوین پژوهشی
2- فرم خام پروپوزال
3- کاربرگ ارزیابی طرحهای پژوهشی
4-عناوین پژوهشی مصوب دستگاههای اجرایی استان 
5-لیست رابطین پژوهشی
6-شیوه نامه اجرایی طرح های پژوهشی
7- لیست پروژه های مرحله چهارم طرح شهید احمدی روشن 

 جلسه بررسی عناوین پیشنهادی پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در سال 1398
دعوتنامه شرکت در جلسه بررسی عناوین پیشنهادی طرحهای پژوهشی دستگاه های اجرایی (روز شنبه مورخ 98/11/2)
به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران : دوره های آموزشی بهمن و اسفندماه و برنامه های آموزشی مدیریتی
دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در بهمن و اسفند ماه 1398
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده: ثبت عملکرد سه ماهه پاییز 98 در سامانه ساوانا
شهرداریهای محترم استان تهران : دوره آموزشی «تحلیل و بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی و افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها»
فایل word پیوست 1 و 2 متقاضیان تدریس
برگزاری اولین جلسه دوره T.O.T روز چهارشنبه  مورخ 98/10/4 ساعت 8 صبح
دوره های آموزشی دی ماه 98
نامه به دستگاههای اجرایی در خصوصی دوره های آموزشی دی ماه 98 و برنامه های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان
دوره آموزشی «تحلیل و بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی و افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها»
دعوتنامه دستگاههای اجرایی به اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران
دعوتنامه رؤسای محترم دانشگاهها به اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران
دوره های آموزشی آذرماه 1398 
دوره های آموزشی آبان ماه 1398
درج عملکرد دوره های آموزشی 3 ماهه تابستان موسسات آموزشی غیردولتی در سامانه جامعه آماری ساوانا
درج عملکرد 6 ماهه اول سال 1398 دستگاههای اجرایی استان در سامانه جامعه آماری ساوانا
نامه و اعلام دوره های آموزشی مهرماه 1398
بخشنامه شماره 464185 مورخ 97/8/29 (در خصوص تعیین صلاحیت اساتید) 
بخشنامه شماره 261255 مورخ 98/5/15 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مجاز بودن دستگاههای اجرایی کشور برای عقد قرارداد با موسسات خصوصی
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده : اجرای  بخشنامه شماره 1558505 مورخ 96/9/18
دوره‌های آموزشی مرداد ماه 1398 
دوره‌های آموزشی تیرماه 1398
آدرس و محل کلاسهای دوره های آموزشی کارکنان دولت در سال 1398
فرم خام رزومه پیشنهادی دعوت به همکاری 
به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران و دانشگاههای مستقر در استان تهران -دعوت به همکاری
فرم خام ارائه تقویم آموزشی و گزارش عملکرد ماهانه مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت سال 1397
فرم اکسل گزارش عملکرد آموزش کارکنان جهت دستگاههای اجرایی استان در سال 1397
نامه گزارش عملکرد آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در سال 96 -ارائه گزارش برای سال 1397
به کلیه موسسات آموزشی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی کارکنان دولت در استان تهران 
به کلیه موسسات مجاز دارای گواهینامه آموزش کارکنان: ارسال طرح درس دوره های غیرحضوری و الکترونیکی شده
فایل WORD فرمهای اعتبارسنجی -بخشنامه جدید 18 آذرماه 1396 
بخشنامه جدید: دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت 18 آذرماه1396
به کلیه دستگاههای اجرایی وموسسات آموزشی: بخشنامه امکان و شیوه برگزاری دوره‌های غیرحضوری آموزش کارکنان دولت
به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی مرکز
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران در خصوص اعتبار امور پژوهشی
برگزاری سومین همایش مسئولین آموزشی دستگاههای اجرایی و سازمانهای مستقر در استان تهران در سال 1396
محل برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت در سال 1396
نامه نظارت به کلیه موسسات بابت نام سازمان و محدوه جغرافیایی فعالیت و ممنوعیت دوره توجیهی بدو خدمت-1237834-3-4-96
ارسال تقویم آموزشی مدیران و کارکنان دولت استان تهران در سال 1396 برای دستگاه های اجرائی-1232260-31-3-96
بخشنامه نظارت بر عملکرد 95 و سه ماهه 96 و تقوم آموزشی موسسات اعتبارسنجی شده استان تهران
اطلاعیه جذب اساتید خبره در دوره آموزش اقتصاد مقاومتی
 
بخشنامه شماره 464185 مورخ 97/8/29 (در خصوص تعیین صلاحیت اساتید)
عناوین دوره‌های آموزشی و سرفصل‌های ویژه مدیران جوان و زن
دستورالعمل نحوه ارزیابی وتوسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای (بخشنامه شماره 1657363 مورخ 96/11/4)
درخواست ایجاد عنوان درسی جدید - مشخصات دوره آموزشی "فرم د" - فایل word -تیرماه 7
فرم مشخصات متقاضیان تدریس در مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری فایل -word تیرماه97
بخشنامه جدید دستورالعمل اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی مجری کارکنان دولت 18 آذرماه 1396
فایل word فرمهای بخشنامه جدید دستورالعمل اعتبارسنجی 18 آذرماه 1396
فرم تعهد منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات ... ویرایش 18 دی ماه 1396
مجموعه سرفصلها و مشخصات کلی دوره های آموزشی کارمندان نظام آموزش دولت
درسنامه های نظام آموزش کارکنان 
نظام آموزش کارکنان دولت + عناوین دوره های آموزشی
بخشنامه های نظام آموزش کارکنان دولت
دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش کارمندان دولت برای گواهینامه نوع دوم
بخشنامه دوره های آموزش بدو استخدام کارمندان دولت
بخشنامه سامانه و برنامه تربیت آموزش مدیران
بخشنامه های دوره های آموزش کارکنان دولت در فناوری اطلاعات
دستورالعمل نحوه نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات موسسات تعیین صلاحیت شده
دستورالعمل شناسائی و بکارگیری مدرسان در دوره های آموزشی
مجوز برگزاری همایش و سمینار
ثبت تجربيات مديران حرفه ای کشور

 form 1,2 word 
 circular 464185-97/8/29 
نشست تخصصی کاربرد داده در حکمرانی خوب مهر99 
توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای 19 مهر99
کارگاه علمی تخصصی  قراردادنویسی ملی وبین المللی 29مهر1399
برگزاری اولین کنفرانس ملی آنلاین آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران مهرماه 99 
کلیه دستگاههای اجرایی: ششمین نشست تخصصی «ارائه تجارب مدیران» شنبه 29 شهریور 1399
برنامه زمانبندی دوره‌های آموزشی موردنیاز دستگاههای اجرایی برای اسفندماه 98
برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری به شیوه الکترونیکی
نشست تخصصی بیست و یکم «ارائه تجارب مدیران » وبینار
مرحله پنجم دوره های آموزشی تربیت مدرس در بهمن ماه  سال 98
دوره آموزشی مصاحبه استخدامی روز شنبه مورخ 98/11/5
برنامه زمانبندی دوره‌های توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای از 28 دی ماه 98 لغایت 25 خرداد99
برنامه زمانبندی دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای تا پایان سال 98
نشست تخصصی کوچینگ (مربیگری) روز چهارشنبه مورخ 98/10/18
نشست نوزدهم «ارائه تجارب مدیران» وبینار
وبینار نشست تخصصی تاب آوری در نظام اداری چهارشنبه مورخ 98/10/4 از ساعت 8/30 لغایت 12/30
دستورالعمل«نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای» (برنامه زمانبندی برگزاری دوره‌های آموزشی وتوسعه‌ای به تفکیک شایستگی تا دی ماه 98)
برنامه زمانبندی دوره تربیت ارزیاب حرفه ای در دی ماه 1398
نشست هجدهم  «ارائه تجارب مدیران»
آشنایی با راه اندازی و برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران
 

گزارش تصویری

جلسه ویژه برگزاری هفته پژوهش استان تهران

قدردانی از استادان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

آموزش و توانمندی سازی 8500 کارمند تهرانی در سال 97

استان تهران 40 موسسه آموزشی ویژه کارکنان دولت دارد

تایید صلاحیت 13 موسسه آموزشی کارکنان دولت در استان تهران

به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده استان تهران

فراخوان

جلسه توجیهی فرایند انجام طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی

بررسی نمونه های طرح «مالچ زیستی» در پژوهشکده محیط زیست استان تهران