- چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار و اطلاعیه ها
کارگاه اموزشی
محمدرضا همایی

همایی ابیانه عنوان کرد
آموزش‌های مجازی بستری امن برای ارتقای دانش پرستاران

به همت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت
۹۷ هزار نفر ساعت آموزش در سال ۹۹ انجام شد

توجیه و تحویل گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزش کارکنان دولت

بررسی ۱۱۰ طرح پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران

جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی آن لاین برگزار شد

زمین در تهران روزی1میلی مترنشست می کند|سازمان مدیریت وارد شد

صدور مجوز به38 موسسه آموزشی کارکنان دولت در استان تهران