- جمعه 1 بهمن 1400

آرشیو

آموزش‌های مجازی بستری امن برای ارتقای دانش پرستاران

همایی ابیانه عنوان کرد

آموزش‌های مجازی بستری امن برای ارتقای دانش پرستاران

(199)

مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران آموزش‌های مجازی را فرصت و بستری امن برای ارتقای دانش کادر پرستاری دانست.

سه شنبه 19 اسفند 1399
۹۷ هزار نفر ساعت آموزش در سال ۹۹ انجام شد

به همت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت

۹۷ هزار نفر ساعت آموزش در سال ۹۹ انجام شد

(123)

مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از انجام بیش از ۹۷ هزار نفر ساعت آموزش از ابتدای سال‌جاری تاکنون در این مرکز خبر داد.

دوشنبه 20 بهمن 1399
توجیه و تحویل گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزش کارکنان دولت

توجیه و تحویل گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزش کارکنان دولت

(264)

مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جلسه تحویل گواهینامه های آموزشی را برگزار کرد.

دوشنبه 19 آبان 1399
بررسی ۱۱۰ طرح پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران

بررسی ۱۱۰ طرح پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران

(153)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ۱۱۰ طرح پژوهشی دستگاه های اجرایی تهران را مورد بررسی قرار داد.

يکشنبه 4 آبان 1399
نخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران

نخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران

(147)

شنبه 11 مرداد 1399
جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی آن لاین برگزار شد

جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی آن لاین برگزار شد

(169)

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از برگزاری جلسه توجیهی تحویل گواهینامه صلاحیت موسسات آموزشی به صورت آن لاین خبرداد.

دوشنبه 15 ارديبهشت 1399
زمین در تهران روزی1میلی مترنشست می کند|سازمان مدیریت وارد شد

زمین در تهران روزی1میلی مترنشست می کند|سازمان مدیریت وارد شد

(132)

به دنبال اهمیت حل موضوع فرونشست زمین در تهران، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرحی پژوهشی را بررسی می کند.

سه شنبه 1 بهمن 1398
صدور مجوز به38 موسسه آموزشی کارکنان دولت در استان تهران

صدور مجوز به38 موسسه آموزشی کارکنان دولت در استان تهران

(316)

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران گفت: در دی ماه سال جاری، 38 مجوز فعالیت برای موسسات آموزشی کارکنان دولت در استان تهران صادر شده است.

سه شنبه 1 بهمن 1398
برگزاری 13 دوره آموزشی برای 355 نفر در آذرماه

به همت مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران؛

برگزاری 13 دوره آموزشی برای 355 نفر در آذرماه

(57)

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در آذر ماه سال جاری، 13 دوره آموزشی برای 355 نفر از کارکنان دولت برگزار کرده است.

سه شنبه 1 بهمن 1398
اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت برگزار شد

اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت برگزار شد

(46)

اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

سه شنبه 1 بهمن 1398