- سه شنبه 4 آبان 1400
تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1398
کد 123

اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت برگزار شد

اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اولین دوره آموزشی (TOT) برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت بر اساس بخشنامه شماره 464185 مورخ 97/8/29، از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در 4 دی ماه سال جاری در محل شرکت سنگ بنای مدیریت برگزار شد.

براساس این گزارش، از اهداف این دوره آموزشی می توان به ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و توانمندسازی مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت اشاره کرد.

این گزارش حاکی از آن است، همانگونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و از صنعتی بودن به فرا صنعتی شدن گام بر می دارند، علوم و فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل و پیشرفت است.

به موازات این تغییرات، اهمیت، لزوم و خواص آموزش بیش از پیش احساس شده تا حدی که برخی صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویند: «آموزش در حقیقت خود مدیریت است»، به این معنی که بدون آموزش کارکنان، پایه های مدیریت هم متزلزل می شود و به مخاطره می افتد.

آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر با مجموع فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت های مدیریت موثر واقع شود.

براساس این گزارش، آمارها نشان می دهد، اگر کارکنان سازمان ها آموزش دیده و به طور شایسته ای بر انگیخته شوند، 80 تا 90 درصد قابلیت ها و توانایی های خود را بروز می دهند، بنابراین با توجه به اینکه مدیران خود یکی از کارکنان درون سازمان محسوب می شوند، آمار مذکور می تواند اهمیت آموزش را نشان دهد و از طرفی دیگر مدیران خود با کسب آموزش مطلوب موجبات ایجاد انگیزه در کارکنان را افزایش داده و عملکرد سازمان متبوع خود را کاراتر و اثربخش تر کنند.