- سه شنبه 4 آبان 1400
تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1398
کد 124

به همت مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران؛

برگزاری 13 دوره آموزشی برای 355 نفر در آذرماه

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در آذر ماه سال جاری، 13 دوره آموزشی برای 355 نفر از کارکنان دولت برگزار کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس اعلام مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در آذر ماه سال جاری، 13 دوره آموزشی برای 355 نفر از کارکنان دولت برگزار شده است.

براساس این گزارش، در خصوص دوره های اختصاصی مدیران، 5 دوره با عناوین ذیل برگزار شده است:

*برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی(ویژه وزارت دادگستری)

*کیفیت زندگی کاری(ویژه وزارت دادگستری)

*فرآیند و فنون تصمیم گیری(ویژه سازمان فضایی)

*بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(ویژه بهزیستی استان تهران)

*پاسخگویی و مسئولیت پذیری(ویژه نمایشگاه بین المللی)

همچنین در رابطه با دوره های اختصاصی شغلی و توجهی بدو خدمت، 3 دوره آموزشی ذیل برگزار شده است:

*آشنایی با مفاهیم مدیریتی و مالی در صنعت آب و فاضلاب (ویژه شرکت آب و فاضلاب)

*قانون خدمات کشور(ویزه دانشگاه علوم پزشکی مجازی)

*آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت(ویژه نوید دانش و فرهنگ)

براساس این گزارش، در دوره های عمومی توجیهی بدو خدمت 1 دوره آموزشی ذیل برگزار شده است:

*آشنایی با ساختار نظام و دولت

همچنین در دوره های آموزشی الکترونیکی، 4 اقدام ذیل انجام شده است:

*برگزاری آزمون های الکترونیکی

*ایجاد نرم افزار آموزش الکترونیک

*برگزاری وبینار آشنایی با کانون های ارزیابی مدیران با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی

*هماهنگی با شرکت نرم افزاری ایده جهت رفع مشکلات سیستم

لازم به ذکر است؛ 3 دوره آموزشی مدیران، 1 دوره شغلی و یک دوره عمومی از جمله دوره های آموزشی براساس تقویم آموزشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به دلیل به حد نصاب نرسیدن کلاس برگزار نشده است.