- جمعه 1 بهمن 1400
تاریخ : شنبه 11 مرداد 1399
کد 128

نخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران

  
آلبوم تصاویرنخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران

  • واحد ارجاع دهنده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران