- جمعه 1 بهمن 1400
تاریخ : يکشنبه 4 آبان 1399
کد 129

بررسی ۱۱۰ طرح پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ۱۱۰ طرح پژوهشی دستگاه های اجرایی تهران را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه کمیته تخصصی کارگروه پژوهش و فن آوری و نوآوری استان تهران، با هدف تعیین موضوعات پژوهشی سال ۱۳۹۹ دستگاه های مشمول بودجه هزینه ای استان تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش، فراخوان پیشنهاد موضوعات پژوهشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان تهران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ انجام و مهلت آن تا ۲۶ شهریور ۹۹ تمدید شد.
همچنین برای بررسی عناوین پژوهشی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ دستگاه های استانی و انتخاب عناوین ، کمیته تخصصی کارگروه پژوهش و فناوری و نوآوری استان تهران با حضور ۵۵ نفر از اعضای کمیته تخصصی در ۲۸ مهرماه ۹۹ برگزار شد که اعضای این کمیته را نمایندگان هیات علمی، معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علم و صنعت، مدیرکل پژوهشکده های دانشگاه آزاد، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی، جهادکشاورزی، صمت، استانداری تهران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران راتشکیل می دهند.
در این جلسه بررسی کارشناسی بیش از ۱۱۰ موضوع پیشنهادی از ۲۰ دستگاه اجرایی مشمول بودجه هزینه ای استان انجام شد. همچنین پیشنهادات جلسه با رای اعضا مصوب شد. موضوعاتی که به تایید کمیته منتخب رسیده و مصوب شد(بيش از 40 موضوع )، به تایید کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری می رسد و برای  انتخاب مجری با فراخوان عمومی از مراکز پژوهشی و فناوری و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی از طریق سازمان و دستگاه مربوطه اقدام خواهد شد.
پورپوزال‌های دریافتی مورد ارزیابی علمی و اجرائی قرار می‌گیرد. پس از دریافت ارزیابی داوری علمی و داور اجرائی ، موارد تایید شده به منظور تصویب نهایی و تخصیص بودجه در کمیته منتخب مطرح و برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال خواهد شد. پس از تصویب از سوی شورا، جهت طی مراحل بعدی مطابق دستورالعمل بند ز تبصره 9 قانون بودجه 1399، به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.
  • واحد ارجاع دهنده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران