- جمعه 1 بهمن 1400
تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1399
کد 131

همایی ابیانه عنوان کرد

آموزش‌های مجازی بستری امن برای ارتقای دانش پرستاران

مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران آموزش‌های مجازی را فرصت و بستری امن برای ارتقای دانش کادر پرستاری دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، محمدرضا همایی ‌ابیانه در نشست با احمد نجاتیان معاون فنی، آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری با اشاره به اهمیت آموزش و توانمندسازی کادر پرستاری در ایام کرونا، گفت:«آموزش‌های مجازی فرصتی برای توسعه آموزش‌های پرستاری است و ارتقای کیفیت آموزش‌ها و توانمند‌سازی استادان با فنون جدید آموزشی امری مهم است».
وی افزود:«سازمان نظام پرستاری به‌عنوان همکار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در حیطه آموزش کارکنان دولت است و این سازمان در زمینه توسعه آموزش‌ به پرستاران آمادگی دارد».
معاون فنی، آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سازمان نظام پرستاری در حوزه آموزش مداوم و آموزش‌های تخصصی و مهارتی پرستاران گفت:«همکاری با سازمان مدیریت در این زمینه بسیار بااهمیت است و امیدواریم در آینده نزدیک مجوز برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت از طریق سازمان اداری و استخدامی برای کلیه هیئت مدیره‌های نظام پرستاری در سراسر کشور اخذ شود».
نجاتیان ایجاد سامانه‌های تخصصی آموزشی و فراهم کردن سیستم‌های آموزش آنلاین را از برنامه‌های سازمان نظام پرستاری برای توسعه آموزش دانست که این آموزش‌ها توانست در دوران کرونا برای بسیاری از پرستاران فرصت‌های خوب آموزشی فراهم کند».
گفتنی است، در این نشست بر لزوم توسعه کمی و کیفی آموزش‌های پرستاران در بخش‌های دولتی و همچنین تمدید و اعطای مجوز برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت به سازمان نظام پرستاری در سه سال آینده تاکید شد.