- سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
تاریخ : دوشنبه 8 بهمن 1397
کد 96

جلسه توجیهی فرایند انجام طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی

برگزاری جلسه با حضور رابطین پژوهشی دستگاههای اجرایی
جلسه توجیهی فرایند انجام طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی
    در این جلسه که در تاریخ 6/11/97 راس ساعت 9 صبح در مرکز مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با حضور رابطین پژوهشی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد  مراحل پیشنهاد و تصویب طرح های پژوهشی دستگاه به صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ودر پایان به پرسش‌های رابطین پژوهشی در خصوص هر یک از موارد مطروحه در شیوه نامه مذکور پاسخ داده شد