- سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
تاریخ : چهارشنبه 24 بهمن 1397
کد 98

به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده استان تهران

معرفی رابط آموزشی مطلع و دارای اختیار
به: مدیران عامل محترم کلیه موسسات آموزشی تایید صلاحیت شده استان تهران
از: مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران
 
باسلام و احترام؛
نظر به ارتقاء کیفیت خدمات و در جهت تحقق پاسخگویی بهتر به موسسات آموزشی و امکان تعامل، همکاری و هماهنگی موثرتر مقتضی است یک نفر رابط آموزشی مطلع و دارای اختیار و پاسخگو را با مشخصات کامل را تا 97/12/1 کتباً معرفی فرمایید. (شماره تلفن ، موبایل، نمابر، ایمیل حتما درج گردد)
شایان ذکر است این مرکز از تحویل مدارک و مستندات موسسه از طرق دیگر خودداری خواهد نمود.

دانلود فایل