اطلاعیه های گروه اعتبارسنجی

لیست به روز رسانی شده موسسات دارای گواهینامه تایید صلاحیت آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تا 18 اسفند 1399
فایل خام اکسل برای گزارش عملکرد موسسات آموزشی دارای گواهینامه فعالیت

درخواست گزارش عملکرد 9 ماهه موسسات دارای گواهینامه  آموزش کارکنان دولت به صورت اکسل بدلیل اختلال در ساوانا
دستورالعمل شرایط درخواست ارتقاء حیطه آموزشی ولزوم استفاده از اساتید دارای صلاحیت برای برگزاری دوره آموزشی دی ماه99
مراکز اعتبار سنجی دارای گواهینامه تایید صلاحیت استان تهران 23آذر99
گزارش عملکرد سال98مرکز آموزش وپژوهشهای توسعه وآینده نگری استان تهران وپیش بینی برنامه های سال 99
بخشنامه به کلیه موسسات آموزشی دارای مجوز در خصوص برگزاری دوره های غیر حضوری با توجه به شرایط کروناآبان 99
گزارش شش ماهه دوره های آموزشی برگزارشده کارکنان ودستگاههای دولتی15 مهر 99
قابل توجه کلیه موسسات آموزشی دارای مجوزدر خصوص صلاحیت عمومی تدریس
ثبت گزارش عملکرد سه ماهه اول (بهار 99) در سامانه ساوانا
عدم دریافت پرونده به صورت فیزیکی از موسسات آموزشی 1399
مهم: فرم‌های اعتبارسنجی برای دریافت گواهینامه فعالیت آموزش کارکنان دولت در سال 1399
نرم افزار adobe connect برای نصب در کامپیوتر اداری جهت وبینار و کلاس مجازی
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده: ثبت عملکرد سه ماهه پاییز 98 در سامانه ساوانا
نمونه فرم 8 و 9 و 10 بخشنامه اعتبارسنجی اول دی ماه 1398
فرم خام ارائه تقویم آموزشی و گزارش عملکرد ماهانه موسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت کارکنان دولت-  سال 1398(فرم اکسل) بارگذاری در سامانه ساوانا
فرم 1 مشخصات موسسات آموزشی 
فرم 2 تعهد مدیرعامل بر اجرای مفاد ماده 8، 9 و 10 
دانلود فایل اصلاحیه 7 مهرماه 98 و دستورالعمل اعتبارسنجی شماره 1558505 مورخ 96/9/18 سازمان اداری و استخدامی 
بخشنامه شماره 261255 مورخ 98/5/15 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری 
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده : اجرای  بخشنامه شماره 1558505 مورخ 96/9/18
به کلیه موسسات آموزشی تایید صلاحیت شده (درج عملکرد در سامانه ساوانا)
بخشنامه شماره 464185 مورخ  97/8/29 در خصوص دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره‌های آموزشی کارکان دولت TOT 
استفاده از مؤسسات آموزشی دارای گواهینامه فعالیت صرفاً در حیطه تعیین صلاحیت شده 
میز خدمت و فرایند اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی
نامه شماره 264692 مورخ 97/5/27  فرم  مشخصات متقاضیان تدریس در مؤسسات آموزشی (رزومه اجرایی و تحصیلی)
به کلیه موسسات دارای گواهینامه آموزش کارکنان: ارسال طرح درس دوره های غیرحضوری و الکترونیکی شده
فرم منع مداخله کارکنان دولت برای مؤسسات متقاضی اعتبارسنجی 
فایل WORD فرمهای اعتبارسنجی (بخشنامه جدید آذرماه 1396 )
بخشنامه جدید اعتبارسنجی مؤسسات خصوصی شماره 1558505 مورخ 96/9/18 سازمان اداری و استخدامی