تاریخچه مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری


در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۴۴  قانون استخدام كشوري، مصوب ۱۳۴۵، مبنی بر تأسيس موسسه‌اي براي آموزش مديريت و فنون اداري، مؤسسه‌ای در تيرماه ۱۳۴۸ با نام «مركز آموزش مديريت دولتي» وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی سابق کشور تشکیل و فعاليت هاي خود را در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی تعریف شده، شروع نمود. 
پس از تاسیس، بيشتر فعاليت های مرکز آموزش مدیریت دولتی بر روي آموزش هاي شغلي کوتاه مدت (بدو خدمت و ضمن خدمت) مديران و کارکنان شامل آموزش های توجیهی بدو خدمت کارکنان، آموزش های توجیهی مدیریت بدو انتصاب مدیران، آموزش های حین خدمت مدیران سطوح مختلف، آموزش های مشاغل مشترک اداری دستگاه‌های اجرایی متمرکز شده بود، اما در تاریخ 1351/8/2 شورای گسترش آموزش عالی کشور، مجوز اولین دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتی را برای مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر نمود. بعد از آن مرکز آموزش مدیریت دولتی برنامه های خود را در جهت ارتقای دانش مدیریت حرفه ای تحت عنوان دوره های بلندمدت در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف مدیریت (مدیریت مالی ـ مدیریت سیستم های اطلاعاتی ـ  مدیریت عمران شهری ـ مدیریت صنعتی ـ مدیریت اداری ـ مدیریت آموزشی ـ مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی) ارائه نمود و فارغ‌التحصیلان مختلفی را در رشته‌های مذکور به نظام اداری کشور عرضه کرد.
  در تيرماه سال ۱۳۸۱ بدنبال ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد  مصوبه شماره ۶۵۵/۱۳ مورخ 1381/4/3 شوراي عالي اداري، مرکز آموزش مديريت دولتي وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور با مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي وابسته به سازمان برنامه و بودجه در یکدیگر ادغام و موسسه جديدي  تحت عنوان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور شکل گرفت. با شکل‌گیری موسسه مذکور برگزاری دوره‌های بلندمدت تقریباً متوقف شد و دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در زمینه‌های فناوری اطلاعات، عمومی(فرهنگی -اجتماعی)، مشاغل مشترک اداری، بویژه دوره‌های بهبود مدیریت قوت گرفت.
با تغییر ساختار و تشکیلات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (براساس مصوبه شورای عالی اداری) و تبدیل آن به دو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ابلاغ تشکیلات سازماني هر دو معاونت در تاريخ 1388/8/8، مرکز آموزش مديريت دولتي به عنوان يکي از واحدهای وابسته معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در ساختار سازمانی معاونت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس جمهور تعریف شد و بدين ترتيب مرکز آموزش مديريت دولتي با مأموریت‌های نوین دوباره احياء گرديد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، دفتر آموزش و پژوهش استانداری ها به مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تغییر نام یافته و با توجه به سیاست دولت مبنی بر کوچک سازی تشکیلات، این مجموعه نیز با ساختار جدید زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه در حال خدمت رسانی به سازمان ها و دستگاه های دولتی می باشد. در ساختار جدید وظیفه آینده پژوهی و آموزش و پژوهش در راستای توسعه کشور به مرکز واگذار گردید و قرار شد مرکز چراغ راهنمای پژوهشی، توسعه و آینده نگری برای سازمان گردد. در این زمینه مرکز وظیفه دارد؛ ورود به عرصه های آینده پژوهی و برنامه ریزی به همه معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد های سازنده و عملیاتی ارائه و بر این فعالیت ها نظارت نماید.

مدیران استانی مرکز از سال 1377 تا کنون